atpuldinėti

atpuldinėti
atpuldinė́ti iter. dem. atpulti. 1. mažėti, silpnėti: Šiltinė in devintai dienai priauga, paskui atpuldinė́ja Lp. 2. pasitraukti, atkristi: Tūkstantimis atpuldinės prieštarnykai jo MP118. \ puldinėti; antpuldinėti; apipuldinėti; atpuldinėti; įpuldinėti; išpuldinėti; nupuldinėti; prapuldinėti; pripuldinėti; supuldinėti; užpuldinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • antpuldinėti — (ž.) iter. dem. antpulti 1; užpuldinėti: Še tau raktai gaspadinės, dabok juosius, ir jagu kas antpuldinėtų ant tavęs, su jaisiais ginkis JR99. Jiems valnu antpuldinėti ant mūsų, o mums ginties nėra valnu rš. puldinėti; antpuldinėti; apipuldinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipuldinėti — 1. tr. apstoti, apspisti: Kap ėmė appuldinėt [arklį turguje], tai ėmė kelt ir jo cienią Lp. 2. intr. vis labiau įsisirgti, eiti silpnyn: Važiuok pas daktarą, regėt, kad serga, kad va ovai čėso vis negerėja, o appuldinėja Arm. puldinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpuldinėti — intr. 1. iškraičioti: Namas labai nuskurdo, vanduo bėga per viršų, langai išpuldinėjo rš. Pagaišo ir išpuldinėj[o] [paukščiukai] Azr. 2. greitai išlakstyti lauk: Visi išpuldinėj[o] [iš karietos], gal nenorėj[o] užmokėt Lp. 3. pasitraukti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupuldinėti — 1. iter. dem. nupulti 1: Juk žmonės gyvena ant visos žemės ..., kaipgi jie nenupuldinėja? A1884,210. Veseilios nupuldinėja ratai, sutrūkinėja skripkos LTR(Lp). 2. refl. nuvargti puldinėjant, lakstant: Nusipuldinėsi čia apie stalą bepuldinėdamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapuldinėti — 1. iter. dem. prapulti 1: Prapuldinėja i kiaulės, i avelės Vvs. O čia dar pradėjo vakarais Rapolas prapuldinėti iš namų. Apšoks liuobą, ir nebėr jo J.Balt. ║ išnykti: Keltuvos in mėšlo stovėj[o], ir [srutos] prapuldinėjo mėšle Šlčn. 2. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripuldinėti — 1. refl. Lp pakankamai, daug kartų pulti. 2. Sut iter. dem. pripulti 10. puldinėti; antpuldinėti; apipuldinėti; atpuldinėti; įpuldinėti; išpuldinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puldinėti — puldinėti, ėja, ėjo, pùldinėti, ėja, ėjo iter. dem. pulti. 1. intr. H174 kraičioti žemyn: Kai žvaigždelės puldinės, danguj vietos neturės, tai tada, motinėle, aš pas tamstą sugrįšiu LTR(Jž). Ir šuneliai ėst trupučius, kurie puldinėja nuog… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supuldinėti — intr. 1. suzmegti: Nuog pieno supuldinėja pyragas Dv. 2. visiems greitai sugulti: An žemės supuldinėjo [išgirdę šūvį] Lp. puldinėti; antpuldinėti; apipuldinėti; atpuldinėti; įpuldinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpuldinėti — iter. dem. užpulti: 1. Totoriai nesiliovė užpuldinėti to krašto rš. Vilkai ir karves užpuldinėj[o], ir avis užpuldinėj[o] Azr. Kituose šonuose girdėjau, kad kalbėjo, kad užpuldinėjo gyvulius Pb. Negalėdamas įveikti viešai, užpuldinėja iš pasalų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpuldinėti — 1. SD1196 iter. dem. įpulti 5; dažnai patekti: Idant jumus neduotų daugesn nuodėmosn inpuldinėt DP12. Nudraustų ... ir nuog kitų tūlų nusidėjimų, kuriuosna Ažugavėniose labiausiai inpuldinėja SPI361. ×2. (l. wpadać) intr. įtekėti: Kotra (upė)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”